Voorwaarden Telefonische Bestellingen

Ingangsdatum: 25/01/2021

1. Algemene Bepalingen

1.1.The following terms and conditions (“Terms for Phone Orders”) are applicable to the offer and sale of our products and services over the phone or other channel of communication (e.g. WhatsApp). Deze Algemene Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen zijn niet van toepassing op de verkoop van onze producten en diensten op deze website www.maccosmetics.be (de "Site"), die onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

1.2.Estee Lauder Cosmetics S.A./N.V. ("wij", "ons", of "onze") levert, als de verkoper, de producten en diensten die beschikbaar zijn in de winkel waarmee u contact opneemt.

1.3.To be eligible to purchase products or services by phone, Customers must: (a) ten minste 18 jaar oud zijn of, indien zij minderjarig zijn, naar behoren zijn gemachtigd door hun wettelijke vertegenwoordiger; (b) consument zijn, d.w.z. een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, en (c) in het bezit zijn van een geldige krediet- of debetkaart.

1.4. Deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen zullen worden uitgevoerd in de taal van het land waar uw verzendadres zich bevindt en zullen worden beheerst door de wetten van dat land (het "Land"). Dergelijke wetten worden in deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen de “Lokale Wetten" genoemd. De contactgegevens van de rechtspersoon die als verkoper optreedt, de toepasselijke wetgeving en de instanties voor alternatieve geschillenbeslechting vindt u in afdeling 15 of door hier te klikken.

1.5.Before placing an order of a product over the phone, Customers will have the opportunity to listen to the main conditions of these Terms for Phone Orders or to read them by accessing to this Site. Klanten ontvangen per e-mail een exemplaar van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen nadat de verkoop per telefoon is voltooid.

1.6.By agreeing to the information provided to you by our sales assistants over the phone and having the possibility to read or listen to these Terms for Phone Orders, you acknowledge that you have understood and accepted, without limitation or qualification, these Terms for Phone Orders. In ieder geval hebt u altijd de mogelijkheid uw bestelling te retourneren als u niet tevreden bent over uw producten, door de instructies te volgen die hieronder worden beschreven in paragraaf 11 Herroepingsrecht.

2. Privacy

2.1.Please review our Privacy Policy governing our use of your Personal Data for the purpose of managing the Customer’s orders over the phone.

3. Producten

3.1. Informatie over producten wordt verstrekt door onze verkoopmedewerkers tijdens het gesprek, in overeenstemming met de Plaatselijke Wetgeving.

3.2. Wij zullen alle redelijke professionele zorg in acht nemen om ervoor te zorgen dat alle details en beschrijvingen van producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd; voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garanderen wij echter niet dat deze details, beschrijvingen van producten volledig accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn.

3.3. De aan u telefonisch beschreven producten, en eventuele samples daarvan die wij aan de Klant verstrekken, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Klanten mogen geen van deze producten of samples daarvan verkopen of doorverkopen. Wij behouden ons het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, de hoeveelheid van de aan de Klant te leveren producten of monsters te annuleren of te verminderen, indien dit een schending van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen inhoudt.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen voor producten die in onze winkels verkrijgbaar zijn, zijn inclusief BTW tegen de geldende tarieven en worden uitgedrukt in de plaatselijke munteenheid. De leveringskosten worden door de verkoopmedewerker telefonisch aan de Klant meegedeeld voordat een bestelling wordt afgerond en worden opgeteld bij de prijs van de producten, en worden afzonderlijk vermeld op de orderbevestiging.

4.2. Wij controleren regelmatig of alle prijzen correct zijn, maar wij kunnen de afwezigheid van fouten niet garanderen. In het geval dat een duidelijke fout in de prijs van een product wordt ontdekt, zullen wij de Klant de mogelijkheid bieden om het product tegen de juiste prijs te kopen of de bestelling te annuleren.

4.3. De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Van toepassing zijn de prijzen die door onze verkoopmedewerkers worden aangegeven op de datum waarop de klant een bestelling plaatst.

5. Het plaatsen van een bestelling

5.1. Klanten kunnen onze verkoopmedewerkers bellen om telefonisch een bestelling te plaatsen en zullen bij het plaatsen van hun bestelling worden geholpen door de eenvoudige instructies die hen via de telefoon worden gegeven.

5.2. Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant aangeven welk(e) product(en) hij/zij wenst te kopen en het aantal product(en), tot 4 (vier) van een enkel product, met een maximale aankoop van 400€ (vierhonderd euro) per bestelling en per Klant. Daarnaast moeten we bestellingen ook beperken tot niet meer dan drie (3) bestellingen per klant per dag. De klant kan per transactie tot 14 eenheden in totaal kopen.

5.3. De verkoopmedewerkers bevestigen vervolgens telefonisch met de Klant de beschrijving en de bijzonderheden van het (de) gekozen product(en), zoals informatie over de essentiële kenmerken van de gewenste producten, een gedetailleerde opgave van de prijs en de betalingswijze, informatie over de leveringskosten (indien van toepassing), informatie over de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, het adres waar klachten kunnen worden ingediend, informatie over de klantenservice en over de bestaande handelsgaranties.

5.4.Before completing the payment via the payment link, the Customer will have an opportunity to review and edit all details for their order, including billing and shipping information, prior to confirming their purchase.

5.5. De Klant verstrekt dan de nodige informatie (zoals naam, e-mailadres, leveringsadres) aan de verkoopmedewerkers, zodat wij de betalingslink naar het e-mailadres van de Klant kunnen sturen.

5.6. Voor de betaling ontvangt de Klant per e-mail of WhatsApp een betaallink die door onze betalingsverwerker wordt gegenereerd om de betaling te verrichten en wordt de Klant gevraagd zijn/haar creditcardgegevens op het betalingsplatform in te vullen. Deze betaallink zal enkel geldig zijn op de dag dat de Klant de bestelling heeft aangevraagd tot het einde van die dag wanneer de winkel sluit. Als de betaallink is verlopen, kan de klant de winkel terugbellen en om een nieuwe betaallink vragen.

5.7. Zodra de betaling door de Klant is verricht, ontvangen de verkoopmedewerkers de betalingsbevestiging van de Klant.

5.8. Nadat een bestelling telefonisch is afgehandeld, ontvangt de Klant kort daarna een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. In overeenstemming met de Plaatselijke Wetgeving bevat de e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling een samenvatting van deze voorwaarden voor telefonische bestellingen, informatie over de essentiële kenmerken van de gekochte producten, een gedetailleerde opgave van de prijs en de betalingswijze, informatie over de leveringskosten, informatie over de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, het adres waar klachten kunnen worden ingediend, de contactgegevens van de winkel en de bestaande handelsgaranties.

5.9. Indien een orderbevestiging niet binnen 24 uur na verzending arriveert, kan de klant contact met ons opnemen in de winkel waar hij de bestelling heeft geplaatst hier.

5.10. Indien Klanten vragen of problemen hebben bij het plaatsen van een bestelling of als ze informatie willen over een eerder geplaatste bestelling, kunnen ze contact met ons opnemen in de specifieke winkel van aankoop hier. Voor de snelste service worden klanten verzocht hun ordernummer bij de hand te houden.

6. Geschenkverpakkingsdienst

6.1. Indien de Geschenkverpakkingsdienst in het Land beschikbaar is en de Klant zijn bestelling als geschenk verpakt wenst te zien, hoeft hij dat alleen maar aan te geven bij de verkoopmedewerker, die er rekening mee zal houden. Indien een "Geschenkverpakking" bestelling meer dan één product bevat, zullen we één geschenkverpakking maken voor al deze producten.

7. Aanbiedingscodes

Als er in het Land actiecodes van toepassing zijn, moet de Klant, om een actiecode in te wisselen, dit aangeven aan de agent die de actiecode op de bestelling zal toepassen. Er mag een (1) aanbiedingscode worden gebruikt per bestelling.

8. Betaalopties

8.1.Customers may pay for the products by credit card. De volgende creditcards worden geaccepteerd voor betalingen:

 • Visa
 • MasterCard
 • N/A American Express
 • N/A JCB
 • Maestro
 • N/A Union Pay
 • N/A Diners Club

8.2.We do not accept credit cards with billing addresses outside of the EEA.

8.3.We do not accept PayPal or Apple Pay as a payment option.

8.4.For Customer’s security, Customer’s billing name and address must match that of the credit card used for payment. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te annuleren die niet aan deze criteria voldoet.

8.5.All credit card holders are subject to validation checks and authorization by the credit card issuer. Indien de uitgever van de betaalkaart van de Klant weigert of om welke reden dan ook geen toestemming geeft voor betaling aan ons, hetzij vooraf, hetzij achteraf, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-levering.

8.6.Your payment card will be charged the applicable purchase price indicated by our sales assistant over the phone at such time and in the order confirmation. Door in te stemmen met het indienen van uw bestelling, machtigt u ons uitdrukkelijk om dergelijke betaalkaartautorisatie uit te voeren en, strikt voor legitieme doeleinden en voor zover toegestaan onder de toepasselijke regelgeving, informatie (inclusief bijgewerkte informatie) over u door te sturen naar of te verkrijgen van derden, inclusief maar niet beperkt tot uw betaalkaartnummer, om uw identiteit te verifiëren, om uw betaalkaart te valideren, om een betaalkaartautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.

9. Vragen over bestellingen

9.1. Over het algemeen worden producten binnen 2 tot 5 werkdagen verzonden. Voor alle verzendingsinformatie, kunnen de Klanten ons bij de specifieke winkel van aankoop contacteren hier.

9.2. Af en toe worden bestellingen of onderdelen van een bestelling geannuleerd door ons systeem om verschillende redenen. Sommige redenen zijn:

 • Item(s) niet beschikbaar, hoewel we alle professionele zorg aanwenden om ervoor te zorgen dat niet-beschikbare items duidelijk als zodanig worden aangeduid
 • Onmogelijkheid om betalingsinformatie te verwerken
 • Kan niet afleveren op opgegeven adres
 • Er is een dubbele bestelling geplaatst
 • Annulering op verzoek van een klant

9.3. Indien een bestelling wordt geannuleerd, ontvangt de Klant een e-mail om de reden van de annulering uit te leggen. Klanten zullen niet worden aangerekend of terugbetaald voor geannuleerde bestellingen. Indien de Klant geïnteresseerd is in het plaatsen van een nieuwe bestelling of indien de Klant vragen heeft over een geannuleerde bestelling, kan hij/zij contact met ons opnemen via de specifieke winkel van aankoop hier.

10. Levering

10.1.Orders are processed and delivered on working days only (Monday through Friday, excluding bank holidays). Bestellingen die op zaterdag en zondag worden geplaatst, worden de volgende werkdag verwerkt. Wij kunnen geen bestellingen verwerken naar een postbusadres.

10.2.Shipping charges shall be borne by the Customer and are indicated over the phone and into the delivery note.

10.3.In accordance with Local Laws the products shall be delivered within 30 (thirty) days from the day following that of the order placement by the Customer, unless we notify the Customer, including by email, within the same term, of the ordered products being unavailable, including temporarily unavailable.

11. Herroepingsrecht

11.1.We are committed to offering Customers the finest cosmetic products available. Indien de Klant van mening is dat de producten die hij/zij van ons heeft ontvangen niet aan deze verwachting voldoen, heeft de Klant krachtens de Plaatselijke Wetgeving het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien (14) werkdagen na de datum waarop de producten zijn ontvangen.

11.2.The withdrawal period is (14) fourteen days from the date on which you or a third party you name and who is not the carrier has received the goods. Voor overeenkomsten betreffende de bestelling van verscheidene goederen die afzonderlijk moeten worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel van deze bestelling in ontvangst heeft genomen.

11.3.However, this right of withdrawal does not apply to products which have been personalized, except for defects in the products or incomplete or incorrect delivery. Indien een gepersonaliseerd product beschadigd of defect wordt geleverd, moeten de klanten onmiddellijk contact met ons opnemen in de specifieke winkel van aankoop, hier.

11.4.Notification of Customer’s intention to exercise the right of withdrawal can be done by emailing us at the specific store of purchase with Customer’s order details, including Customer order number and the description of the products which are being returned. U kunt, maar bent niet verplicht, gebruik te maken van het voorbeeldformulier voor Herroeping dat in Bijlage 1 van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen is opgenomen of dat u per e-mail wordt toegestuurd met deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen.

11.5.To comply with the withdrawal period, it is sufficient to provide your declaration informing us that you wish to exercise your right of withdrawal prior to the expiration date of the withdrawal period.

11.6.In order to return the products, the Customer is invited to come to the store from which the purchase has been made and bring back the products that the Customer wishes to return with the invoice he or she has received by email and the credit card used for the purchase.

11.7.Upon exercising the right of withdrawal, we undertake to reimburse the Customer the full price of the products within thirty (30) days of the date of receipt of the withdrawal, provided that the returned products are unused and undamaged, and are returned no later than 14 from the date of reception of the products. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Terugbetalingen worden alleen gedaan met de originele credit card die gebruikt is. Wij sturen de Klant een kennisgeving per e-mail zodra de terugbetaling heeft plaatsgevonden.

11.8.If the products are returned by using a delivery service, it is strongly recommended that the parcel be sent by a recorded delivery service (one that requires a signature upon receipt).

11.9.The above provisions are only applicable to purchases made over the phone. Voor producten die rechtstreeks in een winkel zijn gekocht, geldt het retourneringsbeleid van die winkel. Evenzo zijn de op deze Site gekochte producten onderworpen aan het retourneringsbeleid zoals aangegeven in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Site voor online bestellingen.

12. Gebrek aan conformiteit

12.1.In case of lack of conformity of products pursuant to Local Laws, the legal guarantees established by Local Laws will apply. De Klant heeft het recht om de producten kosteloos in overeenstemming te laten brengen door reparatie of vervanging. Indien een van de bovengenoemde rechtsmiddelen niet wordt toegepast, heeft de Klant recht op een passende vermindering van de prijs van de producten of op de ontbinding van het contract. De Klant doet afstand van deze rechten indien hij ons niet binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, op de hoogte stelt van dit gebrek. Wij zijn aansprakelijk indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van drie (3) jaar vanaf de levering van de producten.

13. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

13.1.These Terms for Phone Orders are governed by and must be interpreted in accordance with Local Laws as indicated in the table below in Section 15.

13.2.Any disputes arising from the interpretation, validity and/or execution of these Terms for Phone Orders shall be subject to the mandatory jurisdiction of the competent court of the place of residence or domicile of the Customer.

14. Klachten

In geval van klachten over uw aankoop, kunt u contact met ons opnemen hier.

Overeenkomstig EU Regulering nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen kunt u geschillen ook voorleggen aan het onlineplatform van de EU Commissie dat beschikbaar is op:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Evenzo kunt u geschillen met betrekking tot de verkoop van het Product voorleggen aan de volgende entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting die wordt vermeld in paragraaf 15 hieronder.

15. Contacten

15.1.For any information and support on products and methods of purchase made over the phone, the Customer may contact the specific store of purchase here.

15.2. Hieronder vindt u de contactgegevens van onze juridische entiteit die optreedt als de verkoper voor de toepassing van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen, de overeenkomstige toepasselijke wetten en entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting:

Uw land van verzendingVerkoperToepasselijke wettenEntiteit voor alternatieve geschillenbeslechting
België

Estee Lauder Cosmetics S.A./N.V.
Airport Plaza-Kyoto Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Belgium

Belgisch Recht

Ombudsman du Commerce
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 8
Bruxelles, 1160
Belgium
Email address: info@ombudscom.be
Website: http://www.ombudsmanvoordehandel.be
Phone: .HERROEPINGSFORMULIER

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te zenden.

Aan: Estee Lauder Cosmetics S.A./N.V.
Airport Plaza-Kyoto Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Belgium

I/we(*) hereby withdraw from the contract concluded by me/us(*) for the purchase of the following goods(*) / for the part exchange of the following goods(*)
Ordered on (*) / received on (*)

Naam van consument(en):

Adres van consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen vereist voor kennisgeving op papier):

Datum:

(*) doorhalen/verwijderen niet van toepassing opties