Dierproeven
Counterfeit education
Mijn Profiel
Productinformatie
Online Shoppen
Jobs
Ordering Online
Veelgestelde Vragen
Terugzending
Contactinformatie
5 redenen om te shoppen
Privacybeleid
Verzending Informatie
Algemene Voorwaarden
Online Beveiliging
Programma's en Services

Privacybeleid van M•A•C Cosmetics België


M•A•C Cosmetics en Estée Lauder Cosmetics NV, Kyoto Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, RPR Brussels 0403.769.032, (“wij/we, ons of onze”), de verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking met betrekking tot dit beleid, respecteren uw bezorgdheden omtrent privacy en waarderen de relatie die wij met u onderhouden. Dit Privacybeleid beschrijft de categorieën persoonlijke informatie die we over onze klanten verzamelen, voor welke doeleinden we de informatie gebruiken, met wie we ze delen, en de keuzes die onze klanten hebben met betrekking tot het gebruik dat we van de informatie maken. We beschrijven tevens de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe onze klanten ons kunnen contacteren omtrent onze praktijk inzake privacy.

Klik op één van onderstaande links om naar de betrokken sectie te gaan:
Informatie die wij verzamelen .
Wij kunnen persoonlijke informatie over u verkrijgen via verschillende bronnen. Wij kunnen deze persoonlijke informatie verzamelen wanneer u ze verstrekt aan één van onze toonbanken, winkels, op onze website, onze sociale media platformen, of ter gelegenheid van één van onze evenementen. Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij tevens bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, door gebruik te maken van technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons.


Informatie die u verstrekt .
U kan er voor kiezen ons op verschillende manieren persoonlijke informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een aanbieding of promotie, of wanneer u een aankoop verricht op onze website, aan onze toonbanken of in onze winkels.

De categorieën van persoonlijke informatie die u ons kan verstrekken, betreffen onder andere:
Contactinformatie (zoals naam, postadres, e-mailadres, en gsm- of ander telefoonnummer)
Leeftijd en geboortedatum
Geslacht
Gebruikersnaam en paswoord
Betaalinformatie (zoals het nummer en de vervaldatum van uw betaalkaart, leveringsadres en facturatie-adres)
Uw bezorgdheden inzake huidverzorging (dewelke desgevallend tevens betrekking kunnen hebben op gevoelige of gezondheidsgerelateerde gegevens)
Contactinformatie voor vrienden of andere personen die u graag wilt dat wij ze contacteren
Inhoud die u verstrekt (zoals foto’s, video’s, onderzoeken, artikels en commentaren)
Transactie-informatie (historiek en verslag van uw aankopen, betaalinformatie, facturen, enz.)
Informatie die werd verzameld wanneer u onze websites bezoekt (zoals, in het bijzonder, bezochte webpagina’s, producten en/of diensten die u heeft bekeken of producten die u in uw aankoopmandje heeft geplaatst, het IP-adres van de computer)Hoe wij de informatie gebruiken .
Wij kunnen de informatie die u verschaft voor de volgende doeleinden gebruiken:


Om u promotioneel materiaal of andere mededelingen te versturen (met inbegrip van doelgerichte en gepersonaliseerde reclame)
Om u diensten te verstrekken
Om uw betalingstransacties en/of geschenkkaarttransacties te verwerken
Om uw online account aan te maken en te beheren
Om te antwoorden op uw vragen
Om met u te communiceren omtrent speciale evenementen, wedstrijden, sweepstakes, programma’s, enquêtes en andere aanbiedingen, alsook om uw deelname daaraan op te volgen
Om ons bedrijf te runnen, te evalueren en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het verrijken en het verbeteren van onze diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten; het uitvoeren van data-analyses; en het uitvoeren van boekhoud-, audit- en andere interne functies)
Om de toepasselijke wettelijke vereisten, de relevante sector-normen en ons beleid na te leven
Wij kunnen de informatie tevens op andere manieren gebruiken op voorwaarde dat wij u daarvan op de hoogte brengen op het ogenblik dat de informatie wordt verzameld.Informatie die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen .
Wanneer u deze site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, door gebruik te maken van technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons.


Technologieën die wij gebruiken .


Cookies, web server logs en web beacons .
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer of een ander apparaat dat met het Internet verbonden is, versturen om uw zoekmotor te identificeren of om informatie of instellingen in uw zoekmotor op te slaan. Uw zoekmotor kan u vertellen hoe u gewaarschuwd kan worden wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies kan beperken of uitschakelen. Let echter wel dat u zonder cookies mogelijkerwijze niet alle functionaliteiten van onze website kan gebruiken.

Samen met het verkrijgen van informatie via cookies, kunnen onze web servers bepaalde gegevens, zoals het type besturingssysteem, het type zoekmotor, domein en andere systeeminstellingen, alsook de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdszone waarin uw apparaat zich bevindt, registreren. De web server logs kunnen tevens informatie opslaan zoals het adres van de webpagina die u heeft doorverbonden naar onze site en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het Internet.
Om na te gaan welke web servers deze informatie verzamelen, kunnen we labels, “web beacons” genoemd, op onze webpagina’s plaatsen. Het betreft computeraanwijzingen die webpagina’s linken aan bepaalde web servers en hun cookies.
Diensten inzake webanalyse geleverd door derde partijen .
We kunnen op deze site, onze sociale media platvormen, sociale netwerken en mobiele applicaties gebruik maken van diensten inzake webanalyse die geleverd worden door derde partijen, zoals de diensten van Adobe Site Catalyst en Google Analytics. De verstrekkers die deze diensten beheren en gebruiken technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die op deze manier wordt verzameld (met inbegrip van het IP-adres) wordt aan deze dienstenverstrekkers, die deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, meegedeeld. U kunt de mogelijkheid van deze analytische diensten, die uw zoekactiviteiten op deze site analyseren, uitschakelen.
  • Om meer te weten te komen over Adobe Site Catalyst en om uw keuze met betrekking tot het verzamelen door Adobe Site Catalyst van informatie op deze site uit te oefenen, gelieve hier te klikken.
  • Om de Google Analytics cookie uit te schakelen en cookies van andere derde partijen inzake webanalysediensten, geven sommige browsers aan wanneer een cookie geplaatst wordt en wordt u de mogelijkheid geboden om deze cookies per geval te weigeren.


Gerichte reclame
We kunnen ook gebruik maken van reclamenetwerken van derde partijen die IP -adressen en andere informatie verzamelen door het gebruik van cookies, web server logs en web beacons op onze website en e-mails; op websites van derde partijen en e-mails; en op onze reclame die geplaatst wordt op websites van derde partijen. Zij gebruiken deze informatie om reclame te maken omtrent op uw interesses afgestemde producten en diensten (dit ook van vennootschappen die niet met ons verbonden zijn). U kan deze mogelijke reclame op onze websites en op andere websites zien. Dit proces helpt ons ook om de effectiviteit van onze promotionele inspanningen te beheren en na te trekken. Om meer te weten te komen over deze en andere reclamenetwerken en hun opt-out instructies, klik hier .


Hoe wij de informatie die wij met behulp van geautomatiseerde middelen verzamelden, gebruiken .
Wij kunnen de informatie die wij met behulp van geautomatiseerde middelen op deze site verzamelden, gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te verstrekken, om marktonderzoek te verrichten, gegevensanalyses uit te voeren, alsook voor doeleinden van systeemadministratie, zoals met het oog op het bepalen of u onze site reeds eerder heeft bezocht dan wel of u nieuw bent op onze site, en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, beleid en procedures, met inbegrip van de naleving van de toepasselijke industriële normen en het afdwingen van onze Algemene Voorwaarden . We kunnen de informatie tevens op andere manieren gebruiken op voorwaarde dat wij u daarvan op de hoogte brengen op het ogenblik dat de informatie wordt verzameld.


Informatie die wij delen .
Wij verkopen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen niet, en geven ze ook niet op een andere manier door, met uitzondering van de gevallen die hier worden beschreven. Wij kunnen persoonlijke informatie delen met:
Onze verbonden ondernemingen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.
Dienstenverstrekkers die voor onze rekening en op onze aanwijzing diensten uitoefenen. Wij geven deze dienstenverstrekkers enkel de toestemming om de informatie te gebruiken of door te geven wanneer dit vereist is om hun diensten voor onze rekening uit te oefenen of om wettelijke vereisten na te leven. Voorbeelden van zulke dienstenverstrekkers betreffen entiteiten die kredietkaartbetalingen verwerken, bestellingen verwerken, en web hosting en marketing diensten verschaffen.

Andere derde partijen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Bovendien kunnen wij informatie over u doorgeven (i) indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, (ii) aan rechtshandhavinginstanties of andere staatsambtenaren, of (iii) wanneer we van mening zijn dat doorgifte noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financiële verliezen te voorkomen, of in verband met een onderzoek inzake vermoede of eigenlijke bedrieglijke of illegale activiteiten.
We houden ons tevens het recht voor om persoonlijke informatie die wij over u bijhouden door te geven in het geval dat wij het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of overdragen. Indien zulk een verkoop of overdracht zou plaatsvinden, zullen wij al het redelijke doen opdat de overnemer de persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, zou gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Na zulke verkoop of overdracht kan u contact opnemen met de entiteit waaraan uw persoonlijke informatie werd overgedragen met alle vragen inzake de verwerking van die informatie.


Uw rechten en keuzes .
Wij bieden u bepaalde keuzes aan in verband met de informatie die we over u verzamelen, zoals de manier waarop we de informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen we uw toestemming inzake de verwerking van uw persoonlijke informatie verkrijgen vooraleer we de informatie verzamelen, zoals bijvoorbeeld in het geval van marketing communicaties. Om uw voorkeuren te actualiseren, om ons te vragen om uw informatie van onze mailing lijsten te verwijderen of om een verzoek in te dienen, gelieve ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.


Opt-out inzake e-mail .
Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming inzake de verwerking van de persoonlijke informatie met het oog op het verzenden van marketing communicaties per e-mail verkrijgen via een voorafgaande opt-in op het ogenblik dat we de betrokken informatie verzamelen. U kan ons op ieder ogenblik meedelen dat wij u geen marketing communicaties mogen toezenden door op de ‘uitschrijven’ link te klikken die is opgenomen in de marketing e-mails die u van ons krijgt of door ons te contacteren op de hieronder beschreven manier. U kan ook uitschrijven op de marketing e-mails van M•A•C Cosmetics België door op de daarvoor bestemde link onderaan iedere van onze e-mails te klikken, of door ons een e-mail te sturen naar klantendienst@cs.maccosmetics.be .


Opt-out inzake gewone post .
U kan M•A•C Cosmetics België vragen om u niet langer marketing communicaties per gewone post toe te zenden door de aanwijzingen te volgen die zijn opgenomen in een bepaalde promotie. U kan ons ook vragen u niet langer promotionele post te sturen door ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.


Opt-out inzake cookies .
Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij uw voorafgaande toestemming inzake het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën inzake het opslaan van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds op uw zoekmotor werd opgeslagen, verkrijgen. Indien u geen cookies van deze site wenst te ontvangen, kan u uw zoekmotor zo instellen dat hij u verwittigt vooraleer cookies te aanvaarden en de cookie te weigeren wanneer u door de zoekmotor op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van de cookie. Cookies kunnen ook worden geweigerd door ze uit te schakelen in de zoekmotor. Gelieve de instructies van uw zoekmotor of helppagina te raadplegen om meer over deze functionaliteiten te weten te komen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de interactieve kenmerken van deze site niet volledig kan waarnemen.


Uw toestemming intrekken .
U kan iedere toestemming die u ons voorheen heeft verstrekt steeds intrekken, of u op ieder ogenlik omwille van geldige redenen verzetten tegen de verwerkingen van uw persoonlijke informatie. Wij zullen uw keuzes voor de toekomst binnen de maand toepassen. In de meeste omstandigheden zal het intrekken van uw toestemming met betrekking tot het gebruiken of doorgeven van uw informatie door ons inhouden dat u geen gebruik kan maken van sommige van onze producten en/of diensten.


Herzien, updaten en wijzigen van persoonlijke informatie .
In overeenstemming met het toepasselijke plaatselijke recht, heeft u het recht op toegang tot en het verkrijgen van details over de persoonlijke informatie die we over u bijhouden, onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens te actualiseren en te verbeteren, en de informatie te laten blokkeren en te verwijderen, al naargelang het geval. U heeft eveneens het recht u op ieder ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Het recht op toegang tot persoonlijke informatie kan in sommige omstandigheden beperkt worden door plaatselijke wettelijke vereisten. Indien u toegang wenst te bekomen tot uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan een geschreven en gedateerd verzoek te richten en daaraan een fotokopie van uw geldige identiteitskaart of ander geldig identiteitsdocument, dat de handtekening van de houder bevat, te hechten. U kan ons verzoeken uw persoonlijke informatie te herzien, te wijzigen of te verwijderen door ons een e-mail te sturen naar klantendienst@cs.maccosmetics.be .


Doorgifte van gegevens .
Wij kunnen de informatie die we over u verzamelen, doorgeven aan andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Deze landen hebben mogelijkerwijze niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk verstrekt heeft. Wanneer we de informatie aan deze andere landen doorgeven, zullen wij – in overeenstemming met dit Privacybeleid – op ieder ogenblik verzekeren dat alle passende beschermingsmaatregelen werden genomen en dat alle toepasselijke wetten en procedures in verband met zulke doorgifte werden nageleefd. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland bevindt, leven wij alle toepasselijke wettelijke vereisten na die een passende bescherming bieden voor de doorgifte van persoonlijke informatie aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.


Hoe we persoonlijke informatie beschermen .
Wij treffen passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke maatregelen die nodig zijn om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen toevallige, ongeoorloofde of niet toegelaten vernietiging, verlies, wijziging, toegang of gebruik.
Links naar andere websites .
Om u tot dienst te zijn en u te informeren, kan onze site links naar andere websites aanbieden. Deze websites kunnen op onafhankelijke wijze van ons werken. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacykennisgevingen of –beleid hebben en wij raden u ten sterkste aan dit na te kijken wanneer u gelinkte websites bezoekt. In zoverre gelinkte websites die u bezoekt niet van ons zijn of niet door ons worden gecontroleerd, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, het gebruik van de sites of de praktijk van de sites inzake privacy.


Updates van ons privacybeleid
.
We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving updaten om de wijzigingen in onze praktijk met betrekking tot persoonlijke informatie te weerspiegelen. We zullen een duidelijke kennisgeving op onze website plaatse om u in te lichten omtrent alle belangrijke wijziging aan ons Privacybeleid en zullen bovenaan aan het Privacybeleid aangeven wanneer het beleid het laatst werd geactualiseerd.


Hoe ons te contacteren .
Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, of indien u wenst dat wij de informatie die wij over u of uw voorkeuren bezitten, updaten, of indien u uw recht op toegang, verbetering, blokkering of verwijdering wenst uit te oefenen of indien u zich wenst te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op info@maccosmetics.be of per telefoon op het nummer 0800/82 333. U kan ons ook schrijven op het volgende adres:


Estée Lauder Cosmetics NV
Kyoto Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem